PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2009-09-01, Nabór uczestników na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie informuje, iż prowadzony jest nabór uczestników na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz na kurs e-lerningowy z zakresu ratownictwa medycznego w ramach realizowanego projektu nr POKL.09.05.00-30-273/08  

pn. „Wykwalifikowani ratownicy gwarancją bezpieczeństwa na ziemi wolsztyńskiej” 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

W kursach mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe kryteria: 
- są mieszkańcami powiatu wolsztyńskiego
- są członkami OSP lub funkcjonariuszami PSP
- dotychczas nie uczestniczyły w kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy finansowanych ze środków EFS

W ramach kursu zapewniany:

· bezpłatny udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowana kadrę z Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu

· bezpłatny podręcznik z zakresu ratownictwa medycznego

· kawę oraz ciastka podczas szkoleń

Zajęcia odbywać się będą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie w następujących terminach:

- piątek 11, 18 i 25 września od godziny 16:00

- sobotę 12, 19 i 26 września od godziny 8:00

- niedzielę 13, 20 i 27 września od godziny 8:00

 W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy dostarczyć wypełnione druki do OSP Kębłowo, ul. Nowa 8a lub do Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie ul. Wschowska 17.

 

formularz_ zgloszenia_nowy

deklaracja_uczestnictwa

oswiadczenie_dane_osobowe

oswiadczenie_o_niekorzystaniu_ze_wsparcia

oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_docelowej

 

Partner:

Urząd Miejski

w Wolsztynie

ul. Rynek 1

64-200 Wolsztyn

www.wolsztyn.pl

Lider projektu:

Ochotnicza Straż Pożarna

w Kębłowie

ul. Nowa 8a

64-223 Kębłowo

www.straz.keblowo.pl

 

 

Partner:

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

ul. Wschowska 17

64-200 Wolsztyn

www.straz.powiatwolsztyn.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2022. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u