PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2015-07-10, Nowi ratownicy w OSP Kębłowo

W dniach 26.06-04.07.2015 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSPRP w Kirach k. Zakopanego pięciu druhów z naszej jednostki uczestniczyło w kursie podstawowym z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać tytuł ratownika. Kurs trwał 66 godzin (25 godz. wykładów i 41 godz. ćwiczeń praktycznych). Kwalifikowana pierwsza pomoc to czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ze względu na charakter naszej służby posiadanie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy jest szczególnie ważne. Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
• Resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
• Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
• Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
• Ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
• Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
• Stosowanie tlenoterapii biernej;
• Ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
• Wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
• Prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2.
Kurs zakończył się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu. Wszyscy druhowie z OSP Kębłowo zdali egzamin teoretyczny i praktyczny uzyskująć najwyższą możliwą ocenę – bardzo dobrą. Dzięki temu liczba ratowników w naszej jednostce wzrosła do 18 osób!Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u