PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2009-09-11, Inspekcja gotowości bojowej

W godzinach popołudniowych 11 września br. został przeprowadzony przez zespól KP PSP w Wolsztynie sprawdzian gotowości bojowej w naszej jednostce. Sprawdzian składał się z 3 części:

- założenie bojowe – pożar świetlicy wiejskiej, podczas którego sprawdzone zostało wyszkolenie i umiejętności dowódcze strażaków;

- sprawdzenie umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaków, sprawności i stanu technicznego pojazdów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki;

- sprawdzenie aktualności i kompletności dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi przybyłych kierowców-ratowników.

Mimo iż sprawdzian został przeprowadzony z zaskoczenia w godzinach, w których spora część strażaków przebywa w pracy, na alarm przybyło wielu ratowników.

Zespół kontrolujący nie miał żadnych uwag ani zastrzeżeń co do kontrolowanych  osób jak i sprzętu stwierdzając, iż jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia działań gaśniczych, z zakresu ratownictwa technicznego jak i medycznego.Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u