PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2016-02-22, Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Kębłowo

W dniu 19 lutego br. w remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków OSP Kębłowo. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:
- Członek ZOW ZOSPRP w Poznaniu, V-ce Prezes ZOMG ZOSPRP w Wolsztynie – dh Henryk Żok
- Prezes ZOMG ZOSPRP w Wolsztynie, V-ce Prezes ZOP ZOSPRP w Wolsztynie,  – dh Andrzej Rogozinski
- V-ce Prezes ZOMG ZOSPRP w Wolsztynie – dh Edward Przybyła
- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie – bryg. Sławomir Śnita

Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Sprawozdanie z działalności OSP oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok przedstawił dh Michał Nowak w formie prezentacji multimedialnej. Miniony rok był kolejnym, w którym bardzo dużo wydarzyło się w naszej jednostce. W chwili obecnej jednostka liczy 64 członków czynnych, 9 członków honorowych, 2 członków wspierających oraz 20 członków MDP. W 2015 r. uczestniczyliśmy w usuwaniu skutków 23  pożarów, 26 miejscowych zagrożeń, 3 razy wyjeżdżaliśmy do fałszywego alarmu oraz 5 razy wzywani byliśmy na zabezpieczenie rejony w KP PSP w Wolsztynie . Ubiegły rok należy zaliczyć do bardzo udanych także ze względu na bardzo duże doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz  dalszy ciąg modernizacji remizy, w ramach której wykonano III - ostatni etap rozbudowy remizy. Ponadto jednostka wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z pełnym wyposażeniem.
Plan działalności na 2016 rok jest równie ambitny, jak wykonanie planu w roku 2015. Planowane  jest dalsze doposażenie w sprzęt i umundurowanie naszej jednostki oraz kontynuowanie prac w otoczeniu remizy.
W dalszej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy głos zabrał bryg. Sławomir, który przedstawił działania KP PSP w Wolsztynie w minionym roku. Następnie głos zabrał dh Andrzej Rogozinski, który podziękował strażakom za ich służbę.
Wszyscy goście w swoich wystąpieniach podkreślali, iż OSP Kębłowo jest czołową jednostką w powiecie wolsztyńskim. Mobilność naszej jednostki, posiadane wyposażenie, młoda kadra oraz doskonała organizacja i praca zarządu dają pewność, że przez najbliższe lata będziemy równie wysoko oceniani.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz. W wyniku głosowania jawnego wybrany został zarząd w składzie:
- dh Nowak Michał – Prezes OSP
- dh Rogozinski Ryszard – Wiceprezes OSP
- dh Kotlarski Damian - Naczelnik
- dh Orwat Artur – Zastępca Naczelnika
- dh Michał Rogozinski - Skarbnik
- dh Lidia Kaczmarek – Sekretarz OSP
- dh Arnold Rola - Gospodarz
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- dh Waligórski Roman - Przewodniczący
- dh Ceglarek Rafał - Sekretarz
- dh Babuszkiewicz Tomasz - Członek

Delegatami na Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSPRP w Wolsztynie zostali:
- dh Nowak Michał
- dh Rola Arnold    
- dh Rogozinski Andrzej

Natomiast na przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSPRP w Wolsztynie wybrano:
- dh Kaczmarek Lidia
- dh Kotlarski Damian
- dh Rogozinski Andrzej

Zdjęcia: dh Józef NawrockiProjekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2023. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u