PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2009-09-24, Ogromny sukces w pozyskiwaniu środków UE

W dniu dzisiejszym, tj. 24 września na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzona na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 20.04.-17.07.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.5/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wnioski aplikacyjne złożone przez naszą jednostkę w partnerstwie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie znalazły się na 46, 83, 116, 118 i 124 miejscu. Wszystkie 5 projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach powyższych projektów realizowane będą następujące kursy i szkolenia dla druhów i funkcjonariuszy strażaków:

1.      Projekt pn. „Nowocześni ratownicy w powiecie wolsztyńskim, kościańskim i grodziskim”:

- kurs napełniania butli powietrzem dla 20 strażaków z terenu powiatu wolsztyńskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego,

- kurs na patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej dla 25 strażaków z terenu powiatu wolsztyńskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego,

 

2.      Projekt pn. „Kwalifikowana pierwsza pomoc w Powiecie Wolsztyńskim”:

- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla 20 strażaków z terenu powiatu wolsztyńskiego,

 

3.      Projekt pn. „Nowe kwalifikacje - bezpieczni ratownicy w powiecie wolsztyńskim, kościańskim i grodziskim”:

- kurs konserwatorów sprzętu ochrony dróg oddechowych dla 15 strażaków z terenu powiatu wolsztyńskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego,

 

4.      Projekt pn. „Wykwalifikowani ratownicy - pilarze w Powiecie Wolsztyńskim”:

- kurs drwali – pilarzy dla 40 strażaków z terenu powiatu wolsztyńskiego,

 

5.      Projekt pn. „Mobilny strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa”:

- kurs prawa jazdy kat. C dla 15 strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Wolsztyn.

Wszystkie projekty realizowane będą w okresie od października br. do kwietnia 2010 r. Informacje o naborach uczestników będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej OSP Kębłowo oraz KP PSP w Wolsztynie, a także poprzez prasę lokalną.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 214.660,00 zł co sprawia, iż nasza jednostka wyrasta na lidera w pozyskiwaniu środków UE.Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u