PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2017-02-20, Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 17 lutego br. w remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczek Straży Pożarnej w Kębłowie. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:
- Burmistrz Wolsztyna - pan Wojciech Lis
- Komendant Gminny ZOSPRP w Wolsztynie - dh Szymon Tomys
- Prezes ZOMG ZOSPRP w Wolsztynie – dh Henryk Żok
- V-ce Prezes ZOMG ZOSPRP w Wolsztynie – dh Edward Przybyła
- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wolsztynie - Damian Glapiak

Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Sprawozdanie z działalności OSP oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok przedstawił dh Michał Nowak w formie prezentacji multimedialnej. Miniony rok był kolejnym, w którym bardzo dużo wydarzyło się w naszej jednostce. W chwili obecnej jednostka liczy 65 członków czynnych, 8 członków honorowych, 2 członków wspierających oraz 30 członków MDP. W 2016r. do akcji ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżaliśmy 44 razy, w tym 20 razy do pożarów i 22 razy do miejscowych zagrożeń.
Plan działalności na 2017 rok jest równie ambitny, jak ten wykonany w 2016r. Planowane jest dalsze doposażenie w sprzęt i umundurowanie naszej jednostki.
W dalszej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy goście w swoich wystąpieniach podkreślali, iż OSP Kębłowo jest czołową jednostką w powiecie wolsztyńskim. Mobilność naszej jednostki, posiadane wyposażenie, młoda kadra oraz doskonała organizacja i praca zarządu dają pewność, że przez najbliższ lata będziemy równie wysoko oceniani.

Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u