PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2009-09-27, Egzamin z kwalifikowanej pierwszej pomocy

 

 

27 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie odbył się pierwszy na terenie Powiatu Wolsztyńskiego egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Do egzaminu przystąpiło 30 druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z gmin: Wolsztyn, Przemęt i Siedlec. Kandydaci na ratowników uczestniczyli w kursie odbywającym się w systemie weekendowym (piątek-niedziela) od 11 do 26 września br. Przeprowadzony przez Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu kurs odbywał się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408). W ramach kursu słuchacze zapoznani zostali z takimi zagadnieniami jak:

1. Organizacja ratownictwa medycznego w Polsce

2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

3. Zestawy ratownicze i dezynfekcja sprzętu ratowniczego

4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena stanu poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe

5. Postępowanie z nieprzytomnym poszkodowanym

6. Resuscytacja dorosłego, dziecka i niemowlaka

7. Obsługa defibrylatora AED

8. Postępowanie we wstrząsie

9. Inne stany nagłe – cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, drgawki, zatrucia, podtopienia

10. Urazy mechaniczne – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, urazy kręgosłupa, głowy i kończyn, urazy brzucha i klatki piersiowej

11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia

12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia mnogie, masowe, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia

14. Udzielanie pierwszej pomocy kwalifikowanej w sytuacjach symulowanych

15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego

 

Egzamin składał się z 3 części:

  1. część teoretyczna – test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań.
  2. część praktyczna z zakresu RKO przeprowadzana na fantomach (dorosły, dziecko, niemowlę)
  3. udzielanie pierwszej pomocy w 4 osobowych zespołach w pozorowanej sytuacji wymagającej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Całość egzaminu z wynikiem pozytywnym zdało 29 strażaków. Jedna osoba niestety odpadła podczas części teoretycznej uzyskując wynik 26 pkt. przy wymaganych 27 pkt. Dwie osoby zdały egzamin z wyróżnieniem. Byli to druhowie:

Piotr Krawczyk – OSP Świętno

Tomasz Woźny – OSP Siedlec

Należy podkreślić, iż w kursie uczestniczyli bardzo młodzi strażacy w wieku 18 – 25 lat, którzy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i bardzo dobrym przygotowaniem do egzaminu (8 osób uzyskało ocenę bardzo dobrą, a pozostałe 21 osób ocenę dobrą).

 

Realizacja kursu była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania do projektu pn. „Wykwalifikowane kadry ratownicze na ziemi wolsztyńskiej” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kębłowie w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Wolsztynie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie przy wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informujemy, iż nadal prowadzona jest rekrutacja na kurs e-learningowy z zakresu ratownictwa medycznego prowadzony w ramach w/w projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u