PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2017-08-21, Nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP Kębłowo

W dniu 11 sierpnia 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie wzbogaciła się o kolejny nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn” zakupiony został następujący sprzęt:

- skafander suchy ratowniczo-lodowy – 2 szt.

- kamizelki ratunkowe RATOWNIK III – 4 szt.

- węże tłoczne W-75 w kolorze pomarańczowym – 20 szt.

- składany kosz ratowniczy (nosze kubełkowe) – 1 szt.

- zawiesia do kosza ratowniczego – 1 kpl.

Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 15.000,00 zł oraz budżetu Gminy Wolsztyn w kwocie 3.016,90 zł.

Efektem ekologicznym realizacji zadania jest wzmocnienie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz zwiększenie skuteczności jego działania dzięki doposażeniu w specjalistyczny sprzęt ratowniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie. Dzięki zakupionemu sprzętowi doposażone zostaną samochody ratowniczo - gaśnicze będące na wyposażeniu OSP Kębłowo, dzięki czemu podniesie się także poziom bezpieczeństwa chronionego obszaru (jakim jest teren województwa wielkopolskiego), zabezpieczenie środowiska przed skutkami pożarów i innych nadzwyczajnych zagrożeń.

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 18.597,84 zł.

 

www.wfosgw.poznan.pl

 

 

 

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego

dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn” dofinansowane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuProjekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u