PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2009-10-10, Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

10 października br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie rozpoczęło się szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 132, poz. 839). W szkoleniu bierze udział 31 strażaków z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu wolsztyńskiego (w tym 6 z OSP Kębłowo). Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
  2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą.
  3. Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.
  4. Elementy wyposażenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
  5. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.
  6. Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.
  7. Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobu podawania poleceń kierującym. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się.

Organizatorem szkolenia jest KP PSP w Wolsztynie przy współudziale KW PSP w Poznaniu. Instruktorami natomiast są funkcjonariusze z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u