PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2017-10-02, ZAGŁOSUJ NA PROJEKT NR 4 W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Już 2 października rusza głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Wolsztyn na 2018 r. Na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego będzie można głosować do 20 października 2017 r. Zachęcamy do oddania głosu na projekt pod pozycją 4. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kębłowie”.

Realizacja zadania pozwoli na zagospodarowanie wolnej przestrzeni publicznej zlokalizowanej w centrum Kębłowa. Jest to plac przed remizą OSP Kębłowo, który można wykorzystać jako miejsce parkingowe dla budynków użyteczności publicznej, jakimi są: Filia Wolsztyńskiego Domu Kultury w Kębłowie, Fili Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn w Kębłowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie. Z zajęć w tych instytucjach korzysta kilkaset osób, które nie mają miejsca do zaparkowania samochodu. Sposób ułożenia kostki oraz dobór kolorów spowoduje, że utwardzony plac będzie można wykorzystywać jako boisko do tenisa ziemnego. Miejsce to będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy. Realizacja zadania rozwiąże więc kilka problemów: uatrakcyjni centrum miejscowości, umożliwi parkowanie samochodów oraz wpłynie na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców poprzez stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku. Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji. Opracowana została na nie dokumentacja techniczna, która gotowa jest do złożenia w celu uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania powinna się zakończyć w II kwartale 2018 roku.

Karty do głosowania można pobrać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie oraz ze strony internetowej Gminy Wolsztyn: www.wolsztyn.pl

Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie lub poprzez wysłanie na adres Urzędu Miejskiego w Wolsztynie karty do głosowania umieszczonej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Budżet Obywatelski Gminy Wolsztyn na 2018 rok. W przypadku wysyłki pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

W głosowaniu może wziąć udział każdy uprawniony mieszkaniec Gminy wpisany do rejestru wyborców na terenie Gminy Wolsztyn. Głosowanie jest jawne. Jeden mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „wybór zadania” na karcie do głosowania. Maksymalnie można wybrać jedno zadanie. W przypadku gdy głosujący wziął udział w głosowaniu więcej niż jeden raz wszystkie oddane przez niego głosy uważa się za nieważne.

Wyniki głosowania będą znane do 30 października, a zwycięskie projekty zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Wolsztyn na rok 2018.

POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA [PDF]Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u