PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2009-10-24, Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla ratowników OSP

W dniu 24 października br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie odbył się egzamin teoretyczny dla uczestników szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla ratowników OSP z terenu gminy Wolsztyn. Kurs zorganizowany został w okresie od 17.10 do 24.10.2009 r. Do udziału w szkoleniu zgłoszonych zostało 25 strażaków (w tym 1 dziewczyna) z OSP Kębłowo, OSP Obra, OSP Stary Widzim i OSP Tłoki. Zajęcia teoretyczne prowadzone były w Internetowym Centrum Edukacyjno Oświatowym zlokalizowanym w budynku OSP Kębłowo. Doskonale wyposażona sala szkoleniowa była idealnym miejsce do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiałów multimedialnych tj. prezentacje, filmy oraz zdjęcia, dzięki czemu kursanci mogli lepiej przyswajać przekazywane informacje. Natomiast część praktyczna odbyła się w pomieszczeniach garażowych OSP oraz na złomowisku w Starym Widzimiu. W ramach szkolenia strażacy dowiedzieli się m.in. co to są i jak są zbudowane hydrauliczne narzędzia ratownicze, w jaki sposób prowadzone są działania ratownicze na drogach, jak należy postępować podczas akcji z udziałem substancji niebezpiecznych, jakie metody uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych można zastosować z wykorzystaniem posiadanego sprzętu ratowniczego, a także jak postępować podczas innych akcji ratowniczych z którymi mogą się spotkać.
Egzamin teoretyczny przeprowadzony został w formie testu wielokrotnego wyboru. Do rozwiązania było 25 pytań testowych z odpowiedziami a, b, c i d oraz 5 zadań polegających na opisaniu odpowiednimi nazwami schematów (nazwy elementów zestawu narzędzi hydraulicznych, konstrukcja samochodu itp.). Do zdobycia było maksymalnie 45 pkt. Test określany przez członków komisji egzaminacyjnej jako trudny rozwiązany został przez wszystkich kursantów. Najlepszy osiągnięty wynik to 41 pkt, najgorszy to 31 pkt, co świadczy o dobrym przygotowaniu strażaków.
Następnie komisja egzaminacyjna oraz egzaminowani strażacy udali się na złomowisko w Starym Widzimiu, na którym odbyła się część praktyczna egzaminu. Podczas tej części wszyscy strażacy musieli wykonać dojście do poszkodowane we wskazany przez komisję egzaminacyjną sposób. Do wykorzystania był zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas Combi oraz zestaw Lukas do obcinania pedałów z pompą ręczną.  Także tą część egzaminu z wynikiem pozytywnym zaliczyli wszyscy uczestnicy szkolenia.
Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla ratowników OSP zgodnie z „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zorganizowane zostało przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy tut. Komendy oraz przez Komendanta Gminnego ZOSPRP w Wolsztynie. Było to kolejne z zaplanowanych na bieżący rok szkoleń. Zgodnie z harmonogramem szkoleń do końca roku zorganizowane zostanie jeszcze szkolenie dowódców sekcji.
Specjalne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu kursu przekazujemy Panu J. Sierżantowi właścicielowi firmy METALSKUP ze Starego Widzimia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u