PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2009-10-27, Roczny przegląd stanu technicznego pojazdów i sprzętu

W dniu dzisiejszym na terenie Gminy Wolsztyn przeprowadzone zostały doroczne przeglądy pojazdów i sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Zgodnie z rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przegląd obejmował m.in.:
- sprawdzenie stanu technicznego, sprawności i czystości pojazdów,
- sprawdzenie stanu technicznego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki,
- ocenę zaplecza obsługowo-warsztatowego.
Przegląd przeprowadzony został przez komisję powołaną rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, w której skład weszli: st. kpt. Sławomir Śnita – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie oraz asp. sztabowy Wiesław Tomys – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wolsztynie.
Nasza jednostka uzyskała najwyższą z możliwych ocen tj. ocenę celująca (6,0) za co należą się podziękowania wszystkim osobom, które na co dzień dbają o sprawność naszych pojazdów i urządzeń ratowniczych oraz czystość w naszej remizie, która dla wielu jest drugim domem :)

 

 

 

 

 

 

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u