PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2009-11-09, Kurs stermotorzystów żeglugi śródlądowej

 

W  dniu 6 listopada 2009 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie rozpoczął się kurs przygotowujący na patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej w ramach realizowanego projektu pn. „Nowocześni ratownicy w powiecie wolsztyńskim, kościańskim i grodziskim” nr POKL.09.05.00-30-168/09 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kębłowie w partnerstwie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 45 strażaków poprzez nabycie nowych uprawnień w zakresie napełniania butli powietrzem oraz patentu stermotorzysty żeglugi śródlądowej, zamieszkałych lub pracujących na terenie powiatu wolsztyńskiego, kościańskiego i grodziskiego.
W ramach kursu przygotowującego do egzaminu na patent ster motorzysty zaplanowano 120 godzin zajęć teoretycznych obejmujących takie tematy jak: budowa statku, locja śródlądowa, właściwości manewrowe i teoria prowadzenia statku, wyposażenie statku i kadłuba, budownictwo wodne, napędy statków i przepisy prawne oraz 10 godzin zajęć praktycznych, podczas których kursanci będą mogli nauczyć się podstaw pływania po wodach śródlądowych. W kursie udział bierze 23 strażaków z KP PSP w Kościanie, KP PSP w Wolsztynie, jednostek OSP z terenu Powiatu Wolsztyńskiego oraz 2 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.
Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej zaplanowano na dzień 5 grudnia 2009 r. na obiekcie należącym do Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego.
Należy nadmienić, iż jest to już drugi kurs na patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej dla strażaków realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez OSP Kębłowo i KP PSP w Wolsztynie. Kurs ten cieszy się tak dużym zainteresowaniem, iż będziemy czynić starania o pozyskanie środków finansowych na  jeszcze jedną edycję kursu.

 

 

 

 

 

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u