PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2010-01-12, Kurs napełniania butli powietrzem

Od 9 do 12 stycznia 2010 roku grupa 20 strażaków z powiatu grodziskiego, kościańskiego i wolsztyńskiego brała udział w kursie przygotowującym do egzaminu dającego uprawnienia w zakresie eksploatacyjnym UDT z pełnienia przenośnych zbiorników gazowych (potocznie nazywanym napełnianiem butli powietrzem). W ramach przeprowadzonych zajęć zaplanowano 32 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. W dniu 12 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie odbył się egzamin, który składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej należało odpowiedzieć na 10 pytań z zakresu prawa i norm dotyczących napełniania przenośnych zbiorników, wykazać się umiejętnością przeliczania jednostek miar oraz odpowiedzieć na pytania z zakresu budowy przenośnych zbiorników i sprężarek. Zaliczenie tej części było warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu. Część praktyczna polegała na poprawnym napełnieniu butli powietrzem. Do egzaminu przystąpiło 20 strażaków i wszyscy pozytywnie go zaliczyli. W najbliższym czasie otrzymają odpowiednie zaświadczenia potwierdzające ten fakt wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.Kurs przeprowadzony został przez firmę EMAT z Wolsztyna.
Kurs  ten przeprowadzono w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pn. „Nowocześni ratownicy w powiecie wolsztyńskim, kościańskim i grodziskim” nr POKL.09.05.00-30-168/09. Liderem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarną w Kębłowie w partnerstwie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u