PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2017-02-13, Zebranie sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 18:00 w strażnicy OSP.


Porządek zebrania:


1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie porządku zebrania
4.Sprawozdanie z działalności
5.Sprawozdanie finansowe
6.Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7.Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8.Dyskusja.
9.Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10.Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11.Wolne wnioski.
12.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13.Zakończenie zebrania.

Prosimy o przybycie w mundurach wyjściowych / koszarowych.

Z poważaniem

Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej
w KębłowieProjekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u