PIT 2017 on-line

Aktualności


2009-11-14, Nietypowa akcja ...

Straż Kębłowo

14 listopada 2009 r. zastęp OSP Kębłowo zadysponowany został do przetransportowania rannego łabędzia z miejscowości Olejnica w gm. Przemęt. Po dotarciu na miejsce okazało się, że łabędź oddalił się na odległość około 20 metrów od brzegu. Zwabiony jednak łatwym posiłkiem w postaci chleba szybko wyszedł na plażę i dał się złapać za pomocą podbieraka. Okazało się, iż łabędź ma uszkodzone skrzydło co nie pozwoliło mu się przemieszczać z resztą stada. Dodatkowo był w bardzo słabej kondycji fizycznej z objawami całkowitego wycieńczenia.

 

2009-11-09, Szkolenie dowódców OSP

Informuję, że zgodnie z rocznym planem szkolenia oraz zgłoszonymi potrzebami tutejsza komenda organizuje Szkolenie Dowódców OSP zgodnie z obowiązującym nowym programem szkolenia z 2006 roku „System szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Szkolenie jest skierowane głównie do członków Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek typu „S” z terenu powiatu wolsztyńskiego.

 

2009-11-09, Kurs stermotorzystów żeglugi śródlądowej

Straż Kębłowo

 W  dniu 6 listopada 2009 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie rozpoczął się kurs przygotowujący na patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej w ramach realizowanego projektu pn. „Nowocześni ratownicy w powiecie wolsztyńskim, kościańskim i grodziskim” nr POKL.09.05.00-30-168/09 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kębłowie w partnerstwie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

 

2009-10-27, Roczny przegląd stanu technicznego pojazdów i sprzętu

Straż Kębłowo

W dniu dzisiejszym na terenie Gminy Wolsztyn przeprowadzone zostały doroczne przeglądy pojazdów i sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Zgodnie z rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przegląd obejmował m.in.

 

2009-10-26, Kolejne zakupy sprzetu

Straż Kębłowo

W dniu 26 października br. nasza jednostka wzbogaciła się o kolejny nowy sprzęt. Tym razem zakupiona została myjka ciśnieniowa Kärcher K 3.68 wraz z osprzętem oraz drabina składana 3-częściowa.

 

2009-10-24, Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla ratowników OSP

Straż Kębłowo

W dniu 24 października br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie odbył się egzamin teoretyczny dla uczestników szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla ratowników OSP z terenu gminy Wolsztyn. Kurs zorganizowany został w okresie od 17.10 do 24.10.2009 r. Do udziału w szkoleniu zgłoszonych zostało 25 strażaków z OSP Kębłowo, OSP Obra, OSP Stary Widzim i OSP Tłoki. Zajęcia teoretyczne prowadzone były w Internetowym Centrum Edukacyjno Oświatowym zlokalizowanym w budynku OSP Kębłowo. Doskonale wyposażona sala szkoleniowa była idealnym miejsce do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiałów multimedialnych tj. prezentacje, filmy oraz zdjęcia, dzięki czemu kursanci mogli lepiej przyswajać przekazywane informacje.

 

2009-10-10, Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

Straż Kębłowo

10 października br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie rozpoczęło się szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 132, poz. 839). W szkoleniu bierze udział 31 strażaków z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu wolsztyńskiego.

 

2009-10-04, Przewrócone drzewo

Straż Kębłowo

W dniu 4 października br. około godziny 11.30 zastęp OSP Kębłowo został zadysponowany do usunięcia przewróconego drzewa blokującego przejazd na drodze powiatowej Stary Widzim – Kębłowo – Świętno. Po niespełna 5 minutach od zaalarmowania średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.280 BL 4x4 wraz z 5 strażakami przybył na miejsce zdarzenia. Po przeprowadzonym rozpoznaniu okazało się, iż równolegle do jezdni przewróciła się topola, której gałęzie zablokowały całą jezdnię.

 

2009-09-27, Egzamin z kwalifikowanej pierwszej pomocy

Straż Kębłowo

27 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie odbył się pierwszy na terenie Powiatu Wolsztyńskiego egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Do egzaminu przystąpiło 30 druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z gmin: Wolsztyn, Przemęt i Siedlec.

 

2009-09-24, Ogromny sukces w pozyskiwaniu środków UE

Straż Kębłowo

W dniu dzisiejszym, tj. 24 września na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzona na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 20.04.-17.07.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.5/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

1 « [38] [39] [40] [41] [42] » 42Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2019. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u