PIT 2017 on-line

Archiwum ogłoszeń

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego


Informuję, że zgodnie z rocznym planem szkolenia oraz zgłoszonymi potrzebami KP PSP w Wolsztynie organizuje Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP zgodnie z obowiązującym nowym programem szkolenia z 2006 roku „System szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Szkolenie jest skierowane głównie do członków Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek typu „S” z terenu powiatu wolsztyńskiego. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez strażaków ratowników OSP do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Program szkolenia przewiduje 31 h zajęć, z czego 12 h zajęć o charakterze teoretycznym oraz 19 h zajęć o charakterze praktycznym.

Na szkolenie mogą zostać przyjęci strażacy, którzy spełniają następujące warunki:
• ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
• zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy,
• wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne,
• zaświadczenie ukończenia „Szkolenia strażaków ratowników OSP część II” lub spełnienie równorzędnych wymagań, tj. ukończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Szkolenia połączone z wykładami, zajęciami praktycznymi oraz egzaminem zostaną przeprowadzone przez pracowników tutejszej komendy.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowano na dzień 18 października br. o godz. 9.00. Na pierwszych zajęciach, które odbędą się w siedzibie OSP Kębłowo [świetlica] zostanie przedstawiony plan oraz miejsce odbywania kolejnych zajęć teoretyczno-praktycznych.
W przypadku chęci zgłoszenia dodatkowych osób na kurs proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.
Materiały szkoleniowe można pobrać ze strony internetowej www.straz.keblowo.pl w zakładce „doskonalenie – kurs ratownictwa technicznego”

Komendant Gminny
ZOSPRP w Wolsztynie
Michał NowakProjekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u