PIT 2017 on-line

Archiwum ogłoszeń

Zaproszenie do składania ofert


Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie, ul. Nowa 8a, 64-223 Kębłowo, tel. 609676791 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia dla OSP Kębłowo.


Oferty przygotowane zgodnie z Regulaminem przetargu pisemnego nieograniczonego można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Michał Nowak, ul. Osiedlowa 11, 64 – 223 Kębłowo, woj. wielkopolskie, w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2017 roku (decyduje data wpływu).

 

Zaproszenie do składania ofert

Regulamin przetargu nieograniczonego

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy (istotne postanowienia umowy)

Zmiana regulaminu przetargu nieograniczonego

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany z dotacji

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u