Wydrukuj tą strone | Zamknij to okno


„Kwalifikowana pierwsza pomoc w Powiecie Wolsztyńskim”
Projekt nr POKL.09.05.00-30-157/09


Lider: Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie
Partner: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
Wartość projektu:  45 740,00 zł
Okres realizacji: 1.03.2010 – 31.05.2010 r.
Cel projektu: podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego, tj. 20  strażaków służących w OSP .
Zakładane rezultaty: zorganizowany został kurs kwalifikowanej pierwszej pomoc dla 20 strażaków oraz warsztaty psychologiczne z zakresu radzenia sobie ze stresem w podczas akcji ratowniczych z udziałem ciężko rannych osób oraz ofiar śmiertelnych.