PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2021-06-20, Konsultacje w sprawie projektu ustawy o OSP

Realizując polecenie nadbryg.Andrzeja Bartkowiaka - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie zorganizowała konsultacje w sprawie projektu o Ochroniczej Straży Pożarnej.

 

Na miejsce do przeprowadzenia spotkania, przy współpracy z jednostką OSP Kębłowo, wyznaczono tamtejszą salę wiejską. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedstawiciele ochotniczych jednostek z terenu powiatu wolsztyńskiego oraz lokalnych struktur Związku OSP RP. Spotkaniu przewodniczył mł.bryg Roman Rembielak - Komendant Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, który wraz z  asp.Waldemaren Wielgoszem oraz druhen Michałem Nowakiem przedstawili główne założenia ustawy a także odpowiedzi nq nurtujące pytania ochotników.

Liczne uwagi i spostrzeżenia uczestników spotkania, w dalszym etapie przekazane zostaną jednostkom nadrzędnym PSP. Wymiana zdań oraz opinii posłuży wypracowaniu możliwie najlepszych rozwiązań, których zapis w ustawie przyczyni się do poprawy wielu aspektów działań ochotniczych straży pożarnej.

 

Opracowanie. Waldemar Wielgosz - PSP Wolsztyn Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u