PIT 2017 on-line

Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym


Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie, ul. Nowa 8a, 64-223 Kębłowo, tel. 609676791 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia dla OSP Kębłowo.

Oferty przygotowane zgodnie z Regulaminem przetargu pisemnego nieograniczonego można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Michał Nowak, ul. Sosnowa 7,
64 – 223 Kębłowo, woj. wielkopolskie, w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2020 roku (decyduje data wpływu).

 

Prezes OSP Kębłowo

Michał Nowak

 

Zaproszenie do składania ofert

Regulamin przetargu nieograniczonego

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy (istotne postanowienia umowy)

Załącznik nr 4 - OPZ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYProjekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u