PIT 2017 on-line

POKL.09.05.00-30-113/09

„Mobilny strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa”
Projekt nr POKL.09.05.00-30-113/09

Lider: Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie
Partner: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
Wartość projektu:  45 400,00 zł
Okres realizacji: 1.11.2009 – 28.02.2010 r.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 12 strażaków-mieszkańców gminy Wolsztyn, o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie zawodowe lub średnie) poprzez nabycie nowych uprawnień w zakresie prowadzenia pojazdów o masie powyżej 3,5 t.
Rezultaty: zorganizowano kursy na prawo jazdy kat. C dla 12 strażaków mieszkających na terenie gminy Wolsztyn ( 4 funkcjonariuszy PSP i 8 druhów z OSP). Egzamin z wynikiem pozytywnym zdali wszyscy uczestnicy projektu.
W ramach kursu przeprowadzone zostały także warsztaty psychologiczne z zakresu walki ze stresem dla uczestników kursu.


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u