PIT 2017 on-line

POKL.09.05.00-30-157/09

„Kwalifikowana pierwsza pomoc w Powiecie Wolsztyńskim”
Projekt nr POKL.09.05.00-30-157/09


Lider: Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie
Partner: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
Wartość projektu:  45 740,00 zł
Okres realizacji: 1.03.2010 – 31.05.2010 r.
Cel projektu: podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego, tj. 20  strażaków służących w OSP .
Zakładane rezultaty: zorganizowany został kurs kwalifikowanej pierwszej pomoc dla 20 strażaków oraz warsztaty psychologiczne z zakresu radzenia sobie ze stresem w podczas akcji ratowniczych z udziałem ciężko rannych osób oraz ofiar śmiertelnych.


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u