PIT 2017 on-line

POKL.09.05.00-30-210/09

„Nowe kwalifikacje - bezpieczni ratownicy w powiecie wolsztyńskim, kościańskim i grodziskim”
Projekt nr POKL.09.05.00-30-210/09


Lider: Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie
Partner: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
Wartość projektu:  43 325,10 zł
Okres realizacji: 1.10.2009 – 31.12.2009 r.

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 15 strażaków poprzez nabycie nowych uprawnień w zakresie konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, zamieszkałych lub pracujących na terenie powiatu wolsztyńskiego, kościańskiego i grodziskiego.
Rezultaty: zorganizowano kursy dla konserwatorów sprzętu ochrony dróg oddechowych dla 15 funkcjonariuszy PSP. Z wynikiem pozytywnym egzamin zdało 5 funkcjonariuszy z KP PSP w Wolsztynie, 5 z KP PSP w Kościanie oraz 5 KP PSP w Grodzisku Wlkp.