PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2011-11-28, Darowizna od PKN ORLEN

W dniu 28 listopada 2011 r. w Domu Technika w Płocku odbyła się uroczystość przekazania darowizn rzeczowych i finansowych dla straży pożarnych. W tym roku obdarowanych zostało 60 jednostek OSP z terenu całego kraju (w tym 2 OSP z Wielkopolski) oraz 3 jednostki PSP. Na uroczystość wręczenia symbolicznych czeków została zaproszona także Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie, którą reprezentował dh Michał Nowak – Prezes OSP Kębłowo wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Wolsztynie – st. kpt. Rafałem Kociembą. PKN ORLEN po raz kolejny przekazał darowizny finansowe, karty paliwowe oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy zawodowym i ochotniczym jednostkom straży pożarnej z różnych regionów Polski. Współpraca ta to jeden z aspektów działań na rzecz ochrony zdrowia i życia, w które od lat angażuje się PKN ORLEN.
Bezpieczeństwo to jeden ze strategicznych obszarów społecznej odpowiedzialności Koncernu, czego wyrazem jest dbałość o jego najwyższe standardy w obiektach należących do PKN ORLEN czy wprowadzanie i stosowanie wciąż udoskonalanych pod tym kątem technologii. Koncern angażuje się także w wiele inicjatyw zewnętrznych, jak udział w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych czy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, do którego od 2001 roku włączono Zakładową Straż Pożarną PKN ORLEN. Od wielu lat rozwija się także współpraca z jednostkami zawodowymi i ochotniczymi straży pożarnych w całym kraju, które Koncern wspiera finansowo i materialnie. Od 2000 roku Koncern przekazał na ten cel ponad 5 mln złotych.
Dobrze wyposażona i sprawnie działająca straż pożarna to większe bezpieczeństwo nas wszystkich. Dlatego od 10 lat wspieramy zawodowe i ochotnicze służby pożarnicze. W ten sposób chcemy docenić wysiłek, kompetencje i poświęcenie, które strażacy wykazują biorąc udział w czasem wręcz ekstremalnie niebezpiecznych akcjach – powiedział Marek Serafin Członek Zarządu PKN ORLEN.
Podczas uroczystości Komendant Zakładowej Straży Pożarnej PKN Orlen – Jan Szrajber zaprezentował strukturę straży pożarnej działającej w koncernie oraz sprzet na jakim działają strażacy. Ciekawostką może być fakt, iż ZSP przy PKN Orlen jest największą jednostką w Polsce i liczy ponad 160 osób!
W imieniu wszystkich obdarowanych ochotniczych strazy pożarnych podziękowania na ręce Pana Marka Serafina i Jana Szrajbera złożył dh Jerzy Maciak - Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZG ZOSPRP.
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2018. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u