PIT 2017 on-line

POKL.09.05.00-30-126/09

„Wykwalifikowani ratownicy - pilarze w Powiecie Wolsztyńskim ”
Projekt nr POKL.09.05.00-30-126/09


Lider: Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie
Partner: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
Wartość projektu:  45 950,00 zł
Okres realizacji: 1.02.2010 – 30.04.2010 r.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 strażaków poprzez nabycie nowych uprawnień w zakresie obsługi pilarek, zamieszkałych lub pracujących w powiecie wolsztyńskim.
Zakładane rezultaty: zorganizowany został kurs drwali-pilarzy dla 40 strażaków (10 funkcjonariuszy z KP PSP w Wolsztynie oraz 30 druhów z OSP)


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u