PIT 2017 on-line

POKL.09.05.00-30-273/08

„Wykwalifikowani ratownicy gwarancją bezpieczeństwa na ziemi wolsztyńskiej”
Projekt nr POKL.09.05.00-30-273/08

Lider: Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie
Partnerzy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, Urząd Miejski w Wolsztynie
Wartość projektu:  49 990,00 zł
Okres realizacji: 1.03.2009 – 31.01.2010 r.
Cel projektu: podniesienie poziomu kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego, tj. 90 strażaków służących w OSP oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Rezultaty: zorganizowano 2 kursy recertyfikacji uprawnień z zakresu ratownictwa medycznego dla ratowników KSRG, w których udział wzięło 60 strażaków. Z wynikiem pozytywnym egzamin zdało 30 funkcjonariuszy PSP oraz 25 druhów z OSP. Przeprowadzono takze kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 30 druhów z OSP, który ukończyło z wynikiem pozytywnym 29 strażaków.