PIT 2017 on-line

POKL.09.05.00-30-168/09

„Nowocześni ratownicy w powiecie wolsztyńskim, kościańskim i grodziskim”
Projekt nr POKL.09.05.00-30-168/09


Lider: Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie
Partner: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
Wartość projektu:  46 125,00 zł
Okres realizacji: 1.10.2009 – 31.01.2010 r.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 45 strażaków poprzez nabycie nowych uprawnień w zakresie napełniania butli powietrzem oraz patentu stermotorzysty żeglugi śródlądowej, zamieszkałych lub pracujących na terenie powiatu wolsztyńskiego, kościańskiego i grodziskiego.
Rezultaty:  zorganizowano kursy na patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej. Z wynikiem pozytywnym egzamin zdało 2 funkcjonariuszy z KP PSP w Wolsztynie, 9 z KP PSP w Kościanie, 2 policjantów z KPP w Wolsztynie,3 druhów z OSP i 9 członków WKŻ.
Przeprowadzono kurs napełniania butli powietrzem, który ukończyło 5 funkcjonariuszy z KP PSP w Kościanie, 5 z KP PSP w Grodzisku Wlkp., 9 z KP PSP w Wolsztynie oraz 1 druh z OSP.