PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2016-03-06, Jak przekazać 1 % podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie


PRZEKAŻ 1% NA RZECZ STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW!
TO NAPRAWDĘ PROSTE!

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku na rzecz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie


Apelujemy o wspólne zaangażowanie się ludzi dobrej woli w kampanię „1% dla OSP Kębłowo”. To nic nie kosztuje darczyńcę. Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać nr KRS 0000232331. Liczy się każda złotówka!!
 
1. Aby przekazać 1 % podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia (do końca kwietnia) albo korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.

2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy:
a)    Wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w odpowiednim polu formularza PIT.
Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku

b)    Wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w odpowiednim polu formularza PIT.
 
3. Podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.

4. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Nie można pomylić się w numerze KRS, należy dokładnie przepisać go z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie należy wpisać nr KRS 0000232331

5. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym powinien wyrazić zgodę  na przekazanie OPP danych: imienia i nazwiska, adresu przez zaznaczenie kwadratu:


Pobierz ulotkę 1% OSP KębłowoProjekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u