PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2009-09-11, Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej

W dniu 11 września br. na świetlicy KP PSP w Wolsztynie rozpoczął się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wolsztyńskiego funkcjonujących w KSRG. W szkoleniu bierze udział 30 ochotników. Jest to pierwszy kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowany na terenie powiatu. Wcześniejsze kursy dla strażaków organizowane były zgodnie z wytycznymi KG PSP w sprawie organizacji ratownictwa medycznego w KSRG. Organizacja kursu była możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie, partnerami: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie oraz Urząd Miejski w Wolsztynie. Kurs prowadzony jest przez Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu.

W ramach realizowanego projektu pn. „Wykwalifikowani ratownicy gwarancją bezpieczeństwa na ziemi wolsztyńskiej” już 60 strażaków z terenu powiatu przeszło recertyfikację uprawnień medycznych.  Informujemy, iż istnieją jeszcze możliwość przystąpienia do kursu e-learningowego z  zakresu ratownictwa medycznego na platformie iMedic. Wystarczy tylko przesłać swoje zgłoszenie na adres e-mail: ospkeblowo@wp.pl lub michnow@poczta.fm

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u