PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2016-06-13, Szkolenie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Kębłowa

Dnia 9 czerwca br. w nszej remizie na prośbę Koła Gospodyń Wiejskich z Kębłowa, strażacy z naszej jednostki przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy . Omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące utraty przytomności, zadławień, krwotoków, oparzeń, a także resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. Przeprowadzono, także symulacje reanimacji z użyciem treningowego defibrylatora(AED), który jest na wyposażeniu naszej jednostki. Każdy z uczestników miał możliwość nauki reanimacji na fantomach. Szkolenie cieszyło się wielkim zainteresowaniem wsród przybyłych pań.Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u