PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2017-05-08, Zaproszenie do składania ofert

Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie, ul. Nowa 8a, 64-223 Kębłowo, tel. 609676791 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia dla OSP Kębłowo.

Oferty przygotowane zgodnie z Regulaminem przetargu pisemnego nieograniczonego można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Michał Nowak, ul. Osiedlowa 11, 64 – 223 Kębłowo, woj. wielkopolskie, w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2017 roku (decyduje data wpływu).

 

Więcej informacji

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany z dotacji

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u