PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2019-11-07, Nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP Kębłowo

W dniu 6 listopada 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie wzbogaciła się o kolejny nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia przyczepy do zaopatrzenia wodnego dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn” zakupiony został następujący sprzęt:
1. pompa elektryczna zanurzeniowa – 1 szt.,
2. wąż tłoczny W75-20ŁA  – 30 szt.,
3. wąż tłoczny W52-20ŁA  – 10 szt.,
4. zbieracz 110/75-75 – 2 szt.,
5. smok ssawny pływający – 1 szt.,
6. wytwornica pianowa WP-200 – 2 szt.,
Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 15.000,00 zł, budżetu Gminy Wolsztyn w kwocie 3.000,00 zł (w tym 1.000,00 z dofinansowania Rady Sołeckiej wsi Kębłowo) oraz otrzymanej darowizny z nadleśnictwa Wolsztyn w wysokości 2.000,00 zł.
Efektem ekologicznym realizacji zadania jest wzmocnienie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz zwiększenie skuteczności jego działania dzięki doposażeniu w specjalistyczny sprzęt ratowniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie. Dzięki zakupionemu sprzętowi tj. pompa elektryczna zanurzeniowa o wydajności min. 300 l/min – 1 szt., wężom tłoczny W75-20ŁA (kolor) – 30 szt., wężom tłoczny W52-20ŁA (kolor) – 10 szt., zbieraczom 110/75-75 – 2 szt., smokowi ssawnemu pływającemu – 1 szt. i wytwornicom pianowym WP-200 – 2 szt. doposażona została lekka przyczepa sprzętowa służąca do organizacji zaopatrzenia wodnego podczas działań gaśniczych, dzięki czemu podniesie się także poziom bezpieczeństwa chronionego obszaru (jakim jest teren powiatu wolsztyńskiego), zabezpieczenie środowiska przed skutkami pożarów i innych nadzwyczajnych zagrożeń. Miernikami zadania są: obszar obsługiwany przez jednostkę/ obszar  objęty ochroną (ha) - 67973 oraz Liczba osób objętych ochroną przed zagrożeniami (w szt.) - 57289 (źródło GUS)
Całkowita wartość zadania wyniosła 22.163,37 zł.

 

 

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup wyposażenia przyczepy do zaopatrzenia wodnego

dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuProjekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u