PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2020-12-22, Zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaka dla OSP Kębłowo

W dniu 11 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie wzbogaciła się o nowe wyposażenie ochrony osobistej strażaka. W ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaka dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn” zakupione zostały:

- ubrania specjalne 3-częściowe Rosenbauer FIRE MAX SF – 5 kpl.

- hełmy strażackie Rosenbauer HEROS TITAN – 5 szt.

Ubrania specjalne 3-częsciowe składają się z: kurtki, spodni oraz kurtki lekkiej zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla OSP zatwierdzonego przez KG PSP” z napisem „Ochotnicza Straż Pożarna / OSP”. Ubrania zgodne są z normą EN 469:2005+A1:2006, kurtka lekka zgodna z normą EN 15614:2007. Posiadają także aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Natomiast hełmy strażackie w kolorze białym, wyposażone są w  przyłbice metalizowane, przyciemniane okulary (gogle), naklejki odblaskowe w kolorze czerwonym, adaptery zewnętrzne do mocowania maski oddechowej, skórzaną osłonę brody mocowaną na pasku oraz osłonę karku. Hełmy spełniają normy:

PN-EN 443:2008 Klasa B - Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach
PN-EN 16471 - Hełmy strażackie -- Hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych
PN-EN 16473 - Hełmy strażackie -- Hełmy dla ratownictwa technicznego
PN-EN 14458 - Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu -- Osłony twarzy i wizjery do użycia w hełmach strażackich o wysokiej skuteczności w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, używane przez strażaków, załogi karetek i służby ratownicze
PN-EN 166 - Ochrona indywidualna oczu -- Wymagania
ISO 16073:2011 - Środki Ochrony Indywidualnej przy zwalczaniu pożarów w obszarach leśnych - wymagania i metody testowania
Oferowane hełmy strażackie muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.
Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 25.000,00 zł oraz budżetu Gminy Wolsztyn w kwocie 2.000,00 zł. Efektem ekologicznym realizacji zadania będzie wzmocnienie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz zwiększenie skuteczności jego działania dzięki doposażeniu w sprzęt ochrony osobistej strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie. Dzięki zakupionym ubraniom specjalnym 3-częsciowym – 5 kpl. oraz hełmom strażackim – 5 szt. doposażona zostanie jednostka działająca w strukturach KSRG oraz Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Zakupione wyposażenie zapewni bezpieczeństwo strażakom biorącym udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie wielkopolski, dzięki czemu podniesie się także poziom bezpieczeństwa chronionego obszaru (jakim jest teren powiatu wolsztyńskiego), zabezpieczenie środowiska przed skutkami pożarów i innych nadzwyczajnych zagrożeń. Miernikami zadania będą: obszar obsługiwany przez jednostkę/ obszar objęty ochroną (ha) – 67973 oraz Liczba osób objętych ochroną przed zagrożeniami (w szt.) - 57326 (źródło GUS).
Całkowita wartość zadania wyniosła 28 252,15 zł.

 

Przedsięwzięcie pn.:
Zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaka dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuProjekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u