PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2009-11-20, Podwyższanie kwalifikacji strażaków z powiatu wolsztyńskiego, grodziskiego i kościańskiego

W dniach 18-19 listopada br. 15 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pozarnej z terenu powiatu wolsztyńskiego, kościańskiego i grodziskiego uczestniczyło w kursie konserwatorów sprzętu ochrony dróg oddechowych w ramach projektu nr POKL.09.05.00-30-210/09 pn. „Nowe kwalifikacje - bezpieczni ratownicy w powiecie wolsztyńskim, kościańskim i grodziskim". Jest to kolejny z kursów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” przez naszą jednostkę w partnerstwie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Kurs przeprowadzony został przez firmę EMAT z Wolsztyna we współpracy z MSA-Auer z Raszyna. Podstawowym celem szkolenia było przygotowanie strażaków do konserwacji i dokonywania przeglądów sprzętu ochrony dróg oddechowych firmy Auer, stanowiących bardzo ważne wyposażenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz jednostek OSP. Jesteśmy pewni, że wiedza zdobyta na kursie pozwoli w jeszcze większym  stopniu zapewnić bezpieczeństwa strażakom pracującym w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.


Tekst: st. kpt. Sławomir Śnita
Foto: KP PSP Wolsztyn


www.straz.powiatwolsztyn.pl

 

 

 

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u