PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2010-01-31, Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Kębłowo

W dniu 29 stycznia br. w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Kębłowo. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

  • Burmistrz Wolsztyna, Prezes ZOMG ZOSPRP w Wolsztynie, V-ce Prezes ZOP ZOSPRP w Wolsztynie,  – dh Andrzej Rogozinski
  • Członek ZOW ZOSPRP w Poznaniu, V-ce Prezes ZOMG ZOSPRP w Wolsztynie – dh Henryk Żok
  • Członek ZOP ZOSPRP w Wolsztynie, V-ce Prezes ZOMG ZOSPRP w Wolsztynie – dh Edward Przybyła
  • Członek ZOMG ZOSPRP w Wolsztynie – dh Rafał Ceglarek
  • Komendant Powiatowy PSP w Wolsztynie – kpt. Rafał Kociemba
  • Sołtys wsi Kębłowo – Bogdan Świetliński

Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Sprawozdanie z działalności OSP oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok przedstawił dh Michał Nowak w formie prezentacji multimedialnej. Miniony rok był kolejnym, w którym bardzo dużo wydarzyło się w naszej jednostce. W chwili obecnej jednostka liczy 52 członków czynnych, 10 członków honorowych oraz 22 członków MDP. W 2009 r. uczestniczyliśmy w usuwaniu skutków 16 pożarów oraz 14 miejscowych zagrożeń. W sumie w zdarzeniach wzięło udział 154 ratowników z naszej jednostki co stanowi blisko 1/3 wszystkich ratowników z OSP biorących udział w usuwaniu zagrożeń na terenie Gminy Wolsztyn. To pokazuje jak ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej jest OSP Kębłowo. Ubiegły rok należy zaliczyć do udanych także ze względu na bardzo duże doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, modernizację systemu alarmowania polegającą na montażu syreny elektronicznej oraz wykonanie termomodernizacji remizy (docieplenie ścian oraz wymiana systemu c.o. i c.w.u.). Z ważniejszych zakupów należy wymienić:
aparaty ODO MSA AUER AIRMAXX – 2 szt.
butli stalowych 6l/300 – 4 szt.
wentylator oddymiający SKORPION – 1 szt.
pompa pływająca NIAGARA – 1 szt.
przecinarka do betonu i stali STIHL 1 szt.
tor do zawodów CTIF – 1 szt.
zestaw PSP R1 – 1 kpl.
Plan działalności na 2010 rok jest równie ambitny, jak wykonanie planu w 2009 rok. Planowany jest zakup kolejnego zestawu PSP R1 oraz 2 przecinarek do drewna w ramach projektów realizowanych ze środków EFS. Ponadto zaplanowano zakup motopompy pożarniczej TOHATSU o wydajności 1600 l/min wraz z przyczepką, zakup 4 szt. ubrań bojowych typu NOMEX, 10 par rękawic ochronnych oraz kominiarek, a także 4 maski panoramiczne do aparatów ODO. Z prac remontowych planowana jest wymiana posadzki w garażu.
W br. Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie będzie obchodziła jubileusz 75-lecia swojej działalności. W związku z tym zaplanowano szereg imprez mających na celu odpowiednie uczczenie tego ważnego jubileuszu. 17 kwietnia odbędzie się zabawa strażacka, na którą już dziś zapraszamy wszystkich strażaków i sympatyków pożarnictwa. Jednak główna  uroczystość zaplanowana została na 12 września br. Podczas tej uroczystości przekazany zostanie nam nowy sztandar, a dotychczasowe sztandary przekazane zostaną do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.
Na zakończenie zebrania wszyscy członkowie JOT otrzymali ciepłe polary z wyhaftowanym imieniem i nazwiskiem oraz nazwą jednostki.  Przed nami bardzo intensywny i pracowity rok :)

Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u