PIT 2017 on-line

Aktualności


2009-10-10, Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

Straż Kębłowo

10 października br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie rozpoczęło się szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 132, poz. 839). W szkoleniu bierze udział 31 strażaków z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu wolsztyńskiego.

 

2009-10-04, Przewrócone drzewo

Straż Kębłowo

W dniu 4 października br. około godziny 11.30 zastęp OSP Kębłowo został zadysponowany do usunięcia przewróconego drzewa blokującego przejazd na drodze powiatowej Stary Widzim – Kębłowo – Świętno. Po niespełna 5 minutach od zaalarmowania średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.280 BL 4x4 wraz z 5 strażakami przybył na miejsce zdarzenia. Po przeprowadzonym rozpoznaniu okazało się, iż równolegle do jezdni przewróciła się topola, której gałęzie zablokowały całą jezdnię.

 

2009-09-27, Egzamin z kwalifikowanej pierwszej pomocy

Straż Kębłowo

27 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie odbył się pierwszy na terenie Powiatu Wolsztyńskiego egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Do egzaminu przystąpiło 30 druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z gmin: Wolsztyn, Przemęt i Siedlec.

 

2009-09-24, Ogromny sukces w pozyskiwaniu środków UE

Straż Kębłowo

W dniu dzisiejszym, tj. 24 września na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzona na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 20.04.-17.07.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.5/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

2009-09-17, Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy

W dniu wczorajszym, tj. 16 września br. jednostka nasza zakupiła kolejny sprzęt stanowiący wyposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN 13.280 oraz lekkiego samochodu ratownictwa drogowego Ford Transit.

 

2009-09-11, Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej

Straż Kębłowo

W dniu 11 września br. na świetlicy KP PSP w Wolsztynie rozpoczął się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wolsztyńskiego funkcjonujących w KSRG. W szkoleniu bierze udział 30 ochotników.

 

2009-09-11, Inspekcja gotowości bojowej

W godzinach popołudniowych 11 września br. został przeprowadzony przez zespól KP PSP w Wolsztynie sprawdzian gotowości bojowej w naszej jednostce. Sprawdzian składał się z 3 części

 

2009-09-08, Pożar budynku wielorodzinnego

Straż Kębłowo

W dniu 7 września br. o godz.23.00 nasza jednostka zadysponowana została do pożaru budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza w Wolsztynie. Po przybyciu na miejsce okazało się, że w pomieszczeniu znajdującym się na drugim piętrze kamienicy palą się zgromadzone materiały łatwopalne w postaci książek, gazet, ubrań i starych mebli.

 

2009-09-06, Piszą o nas w Gazecie Lubuskiej

Straż Kębłowo

Dzięki sprawnej organizacji i współpracy komendy powiatowej PSP i OSP Kębłowo strażacy mają szansę uczestniczyć w szkoleniach, które pozwolą im podnieść kwalifikacje zawodowe.

 

2009-09-03, Termomodernizacja budynku OSP Kębłowo

Straż Kębłowo

W dniu 31 sierpnia br. miał miejsce odbiór końcowy robót związanych z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie”.

 

1 « [40] [41] [42] [43] [44] » 44Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2022. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u